Jane Petkovski

Tome from the Gas Station (1979)

A movie about Tome.  (more)

DIRECTION:  Jane Petkovski
CAST:  Bratislav Dimitrov  •  Kostadinka Velkovska  •  Emilija Andreeva  •  Mitko Kostov

A movie about Tome.  (more)

DIRECTION:  Jane Petkovski
CAST:  Bratislav Dimitrov  •  Kostadinka Velkovska  •  Emilija Andreeva  •  Mitko Kostov

The Stars of 1942 (1986)

Macedonian TV film.  (more)

DIRECTION:  Jane Petkovski
CAST:  Jovica Mihajlovski  •  Sofija Kunovska  •  Ilija Milčin  •  Dušan Kostovski

Macedonian TV film.  (more)

DIRECTION:  Jane Petkovski
CAST:  Jovica Mihajlovski  •  Sofija Kunovska  •  Ilija Milčin  •  Dušan Kostovski

The Big Room (1977)

Macedonian TV drama.  (more)

DIRECTION:  Jane Petkovski
CAST:  Aco Stefanovski  •  Blagoja Čorevski  •  Gjokica Lukarevski  •  Dimče Meškovski

Macedonian TV drama.  (more)

DIRECTION:  Jane Petkovski
CAST:  Aco Stefanovski  •  Blagoja Čorevski  •  Gjokica Lukarevski  •  Dimče Meškovski

Tumba, tumba divina (1982)

Macedonian TV drama.  (more)

DIRECTION:  Jane Petkovski
CAST:  Meto Jovanovski  •  Milica Stojanova  •  Dimitar Gešoski  •  Nenad Milosavljević

Macedonian TV drama.  (more)

DIRECTION:  Jane Petkovski
CAST:  Meto Jovanovski  •  Milica Stojanova  •  Dimitar Gešoski  •  Nenad Milosavljević

A Mortar Woman (1979)

Macedonian TV drama.  (more)

DIRECTION:  Jane Petkovski
CAST:  Tome Vitanov  •  Snežana Stameska  •  Blagoja Spirkoski-Džumerko  •  Gjokica Lukarevski

Macedonian TV drama.  (more)

DIRECTION:  Jane Petkovski
CAST:  Tome Vitanov  •  Snežana Stameska  •  Blagoja Spirkoski-Džumerko  •  Gjokica Lukarevski