After Life (1998)

No votes so far

1 VIDEOS

After death, people have just one week to choose only a memory to keep for eternity.

GENRES
Drama • Fantasy
DIRECTION
Hirokazu Koreeda
CAST
Arata Iura  •  Erika Oda  •  Susumu Terajima  •  Takashi Naitô

More from the same Director or Cast


CAST & CHARACTERS
Arata Iura Takashi Mochizuki
Erika Oda Shiori Satonaka
Susumu Terajima Satoru Kawashima
Takashi Naitô Takuro Sugie
Kei Tani Kennosuke Nakamura
Kyôko Kagawa Kyoko Watanabe, Ichiro's Wife
Toru Yuri Gisuke Shoda
Yûsuke Iseya Yusuke Iseya
Sayaka Yoshino Kana Yoshino
Kazuko Shirakawa Nobuko Amano
Kotaro Shiga Kenji Yamamoto
Hisako Hara Kiyo Nishimura