The Return of the Sister Street Fighter (1975)

No votes so far

2 VIDEOS

She returns for more street fighting.

Rotten Tomatoes: No critic reviews / Audience 53%

Rated Unrated,  1 hr 17 mins

GENRES
Action • Crime • Drama
DIRECTION
Kazuhiko Yamaguchi
CAST
Etsuko Shihomi  •  Mitchi Love  •  Akane Kawasaki  •  Miwa Cho

More from the same Director or Cast


CAST & CHARACTERS
Etsuko Shihomi Li Hong-Long (Li Koryu)
Mitchi Love Michi Katahira
Akane Kawasaki Xiu-Li (Shurei)
Miwa Cho Li-Hua (Reika)
Jirô Chiba Xiang De-Ki (Sho Tokki)
Rinichi Yamamoto Wang Long-Ming
Masashi Ishibashi Hebikura
Shôichi Sakaguchi Xing-Xing
Yasuaki Kurata Go Kurosaki
Akemi Hayakawa Aya Kotoha
Riki Harada Samezu
Takashi Hio Fuha