The Bayside Shakedown the Final (2012)

No votes so far

1 VIDEOS

Set 2 years after prior film "Bayside Shakedown 3: Set the Guys Loose," a major case occurs that has the potential to take down the entire police organization. For the next 3 days, Shunsaku Aoshima (Yuji Oda) and his colleagues struggle to unravel the case...

GENRES
Action • Crime
DIRECTION
Katsuyuki Motohiro
CAST
Yûji Oda  •  Toshirō Yanagiba  •  Eri Fukatsu  •  Yūsuke Santamaria

More from the same Director or Cast


CAST & CHARACTERS
Yûji Oda Shunsaku Aoshima
Toshirō Yanagiba Shinji Muroi
Eri Fukatsu Sumire Onda
Yūsuke Santamaria Masayoshi Mashita
Yuki Uchida Natsumi Shinohara
Atsushi Itō Shinjiro Waku
Miki Mizuno Yukino Kashiwagi
Shun Oguri Seiichi Torikai
Masahiro Kômoto Kaoru Ogata
Naoki Kawano Koji Kuriyama
Kenichi Takito Meisai Ou
Toshiya Toyama Koji Morishita